Zajednička poseta konkursa sa autobusom.

galerija