3.5 Az asztalitenisz tanítása a testnevelés órákon

3.5.1 Játékelemek oktatásának alapelvei, módszerei

3.5.1.1 Az általános pedagógiai tanítási módszerek az asztalitenisz elemeinek oktatása kapcsán is alkalmazhatóak.

Az adott szituációnak megfelelően kell kiválasztani a lehető legjobb módszert, illetve a tanítandó játékhelyzethez is igazodnia kell a módszernek. Továbbá figyelembe kell venni az életkort, az előképzettségi szintet és a korábban megszerzett tapasztalatokat is.

3.5.1.2 Speciális módszertani elvek, megoldások

3.5.1.3 A játékelemek oktatása során különböző, az oktatást segítő eszközt is érdemes használni. Ezen eszközök használata könnyítheti az oktatást, és bővíti a lehetőségeket abban az esetben, ha esetleg az infrastruktúra nem megfelelő (kevés az asztal, a hely, stb.)

Ilyenek lehetnek:

VIDEÓ-5: https://www.youtube.com/watch?v=F05D_LQOseQ / MOATSZ / Pélicom Média

3.5.2 A sportág tantervi keretek közötti oktatásának lehetőségei

3.5.2.1 A sportág tantervbe történő beillesztésének lehetőségei

3.5.2.2 A sportági tanterv 1-4. osztály

1. Célok

2. Tananyag

3. Követelmények

3.5.2.3 A sportági tanterv 5-8. osztály

1. Célok

2. Tananyag

3. Követelmények

3.5.2.4 Tananyag a testnevelési órára

Előkészítő, ráhangoló, bemelegítő játékok:

Labdás gyakorlatok játékos formában, versengésekkel többféle labdával:

Gyakorlatok az asztalon:

A helyes ütőfogás, ütőfogási gyakorlatok:

Alapállás, alapmozgások:

Labdaütési gyakorlatok:

Az alapfokú technikai ismeretek:

Magasabb fokú technikai ismeretek: